Camp營地介紹

>Camp

 • A區露營地

  A區露營地

  碎石:$1200元/1個營位
  雨棚:$1400元/1個營位
  營位數量 6帳 (3帳雨棚+3帳碎石)

 • B區露營地

  B區露營地

  碎石:$1200元/1個營位
  營位數量 6帳 (碎石區)

 • C區露營地

  C區露營地

  草地:$1200元/1個營位
  雨棚:$1400元/1個營位
  營位數量 9帳 (5個草地+4個雨棚)

 • D區露營地

  D區露營地

  定價:$1200元/1個營位
  營位數量 2帳 (限包區)

 • E區露營地

  E區露營地

  定價:$1200元/1個營位
  營位數量 3帳 (限包區)

 • F區1-6號營位

  F區1-6號營位

  定價:$1200元/1個營位
  營位數量 6帳

 • F區7-10號營位

  F區7-10號營位

  定價:$1200元/1個營位
  營位數量 4帳+民宿(4人套房1間+2人套房1間)(4帳包區)